Who's Online
We have 1 guest online
Advertisement/NEWS

Featured Links:
O-dresses
In 2001 "Marc et Celine" founded the company which is famous for the original story of "O" dresses.
Kinkster
Et lukket socialt netværk for BDSM relaterede personer
Sklavenzentrale
Biggest German BDSM site
Noblesse Oblige


Roissy Society of Denmarks opgave er at samle en personkreds af hæderlige og pligttro dominante mænd og submissive kvinder til et samvær omkring udøvelsen af BDSM og i den forbindelse at højne niveauet og stilen for udlevelsen af dette.


Roissy Society of Denmark lægger ikke noget bånd på medlemmernes religiøse eller politiske anskuelser.


Kærlighed til og interesse for bdsm er dog betingelser for at blive optaget i Roissy Society of Denmark.


Roissy Society of Denmarks regler påbyder at kun dominante mænd og submissive/underkastede kvinder kan optages i logen. Personerne optages kun som par, uden hensyn til parrets reelle forhold og med særlig vægt på enkeltindividet i parret.


Separerede par opretholder dog stadig begge medlemskabet og Roissy Society blander sig ikke i forholdet mellem disse, såfremt de respekterer og overholder Roissy´s regler.


Roissy Society vil på ethvert tidspunkt gribe ind for forhold der ikke overholder den gældende lovgivning i Danmark.


Roissy Society of Denmark optager kun personer over 21 år.


Roissy Society of Denmarks formål er at føre Dominante mænd og submissive kvinder, med samme bdsm interesser sammen i et broder/søster - skab bygget på kærlighed og troskab til de dyder som kendetegner Roissy Society of Denmark.


Det påhviler alle medlemmer i Roissy Society of Denmark at udøve den største diskretion om interne oplevelser og anliggender i forbindelse med Roissy Societys sammenkomster.


Det løfte der afgives til Roissy Society med hensyn til diskretion og indre forhold er derfor bindende for hele livet.


Roissy Societys of Denmarks læresætninger ønsker at befæste de dyder hos brødrene og søstrene som karakteriserer mænd og kvinder af ære.


Roissy Society of Denmark har ret til, hvis et medlem bryder de i denne grundlov fastsatte grundprincipper, at udelukke ham/hende fra aktivt medlemsskab.


Roissy Society of Denmark bestemmer selv de former og midler hvormed det - uden at krænke den enkelte broders/søsters samvittighed - forventer bedst at kunne opfylde sin opgave.Roissy Society of Denmarks lære har et sådant indhold, at der kræves en ædel karakter og moden forstand for blive optaget i personkredsen/logen.


Roissy Society of Denmark kræver at dets medlemmer/gæster følger logens love og de anvisninger der gives, i alt som har forbindelse med de sammenkomster og selskaber Roissy Society afholder.copyright Roissy Society of Denmark